ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (20 มี.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

เวลา 18.18 น. ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

ต่อจากนั้น นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางจันทนิดา  สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน เอสซีจี กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกานต์  ตระกูลฮุน กรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถง อาคารเอสซีจี 100 ปี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชญาณทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งเอสซีจี “จากพระราชญาณทัศน์ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต” นิทรรศการนวัตกรรมสินค้า บริการโซลูชั่นของธุรกิจในเครือฯ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีเคมิคอลส์ เอสซีจีแพคเกจจิ้ง ธุรกิจร่วมทุน (คูโบต้า) กิจกรรมเพื่อสังคม และห้องแสดงสินค้าชุมชน แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2456 เพื่อให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้เจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ในนามบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ บริษัท ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ร.6

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ประดิษฐาน ณ บริเวณลานกลางอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 3 อาคารของเอสซีจี พร้อมทั้งอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูป “พระวชิระ” มาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว