"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 20 มีนาคม 2565 ณ เวลา 18.00 น. จาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ เวลา 18.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (20 มี.ค. 65 เวลา  18:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าว เป็นราคาเดิมเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (20 มี.ค. 65 เวลา  18:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าว เป็นราคาเดิมเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์
 

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (20 มี.ค. 65 เวลา  18:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 37.89 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 37.89 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าว เป็นราคาเดิมเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 มี.ค. ล่าสุดเย็นนี้ เช็คเลย! ปตท. บางจาก เชลล์