"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. พร้อมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความคิดเห็นประชาชน - เปิดสำนักงาน เพื่อนชัชชาติ กรุงเทพเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พร้อม นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ลงพื้นที่เขตสายไหม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมนุมเขตสายไหม ชาวบ้าน พร้อมเปิดสำนักงาน เพื่อนชัชชาติ กรุงเทพเหนือ โดยมีนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การต้อนรับ

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน "ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน "ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน "ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน "ชัชชาติ" ลงพื้นที่สายไหม รับฟังความเห็นประชาชน