โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 62 ราย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย ดังนี้

 

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย