ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

 

วันนี้ (18 มีนาคม 2565) เวลา 19.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng  Soukhathivong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

ในโอกาสนี้ นางสมดี สุขะทิวง (Mrs. Somdy Soukhathivong) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

 

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตลาว เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่