ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

ชมภาพชุด ในหลวง - ราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

วันนี้ 18 มีนาคม 2565 เวลา 18.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยัง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จ ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กแซงเสด็จ และทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กส่งเสด็จ

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน

 

ชมภาพชุด ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สำหรับฤดูร้อน