"ผอ.อผศ." รับมอบ ผักโครงการหลวง ประกอบเลี้ยงผู้ป่วย -บุคลากรทางการแพทย์

"ผอ.อผศ." รับมอบ ผักโครงการหลวง  ประกอบเลี้ยงผู้ป่วย -บุคลากรทางการแพทย์

“ผอ.อผศ.” รับมอบ ผักจากมูลนิธิโครงการหลวง ให้รพ.ทหารผ่านศึก ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธาน รับมอบพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร อาทิ กระหล่ำปลี ถั่วลันเตาหวาน ผักกาดหอมห่อ มะเขือเทศ ผักกาดแก้ว ของมูลนิธิโครงการหลวง 

"ผอ.อผศ." รับมอบ ผักโครงการหลวง  ประกอบเลี้ยงผู้ป่วย -บุคลากรทางการแพทย์

ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นเพื่อวัตถุดิบประกอบอาหาร ให้ทางผู้ป่วยของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาล 

"ผอ.อผศ." รับมอบ ผักโครงการหลวง  ประกอบเลี้ยงผู้ป่วย -บุคลากรทางการแพทย์

 

ทั้งนี้ทางผอ.อผศ. ได้ส่งมอบให้กับทาง นพ.กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  และนางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)รักษาการผู้อำนวยการกองพยาบาล เพื่อนำไปมอบให้กับฝ่ายโภชนาการของทางโรงพยาบาลนำไปประกอบอาหารเลี้ยงต่อไป 

"ผอ.อผศ." รับมอบ ผักโครงการหลวง  ประกอบเลี้ยงผู้ป่วย -บุคลากรทางการแพทย์