"โออาร์ - บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

"โออาร์ - บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

"โออาร์ - บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค. 65) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 1 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันใหม่จะเป็น ดังนี้

  • เบนซิน อยู่ที่ 46.16 บาทต่อลิตร 
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.75 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.64 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.48 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 30.94 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล B7 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร 
  • ดีเซล B10 อยูที่ 29.94 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล B20  อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ 35.96 บาทต่อลิตร


 

"โออาร์ - บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

"โออาร์ - บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้