สิ้น "สมเด็จพระวันรัต" เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ชาวตราดเศร้าอาลัย

ชาวตราดเศร้าอาลัย รำลึกถึงความหลัง หลังสิ้น "สมเด็จพระวันรัต" เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ 

กรณี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ละสังขารอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

นายชัยยะ เรศสุข อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.5 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด รุ่นน้องที่คุ้นเคยกับ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับวัดคิรีวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระวันรัต บรรพชาเป็นสามเณร ก่อนอุปสมทบ เปิดเผยว่า ทราบข่าวทางทีวี รู้สึกตกใจและเสียดาย ที่ผ่านมาในวันเกิดของท่าน ก็จะเดินทางไปกราบท่านทุกปี ท่านได้สร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดของท่าน สร้างวัด สร้างโรงเรียน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นห่วงว่าจะมีใครมาสานต่อความต้องการของท่านให้สำเร็จลุล่วงได้

สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2479 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จังหวัดตราด 

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด จากนั้น ได้เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2491 ณ วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด โดยมี พระวินัยบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2499 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตฺตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธมฺมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านสมเด็จได้ทำประโยชน์ต่อวงการสงฆ์มากมาย รวมถึงกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของท่าน