"น้ำมันแพง" ขสมก.ชวนประชาชนขึ้นรถเมล์ จัดเตรียมมาตรการรองรับ 3 ข้อ

"น้ำมันแพง" ขสมก.ชวนประชาชนขึ้นรถเมล์ จัดเตรียมมาตรการรองรับ 3 ข้อ

"น้ำมันแพง" ขสมก.ชวนประชาชนขึ้นรถเมล์ จอดรถไว้ที่บ้าน ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดเตรียมมาตรการรองรับ 3 ข้อพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการ ราคาประหยัด สะอาดและปลอดภัย

"น้ำมันแพง" โดยนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณี ขสมก. เชิญชวนประชาชนจอดรถไว้ที่บ้านแล้วเดินทางไปกับรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. เพื่อความประหยัด สะดวก สบาย และปลอดภัย ในช่วงที่สถานการณ์ "ราคาน้ำมัน" สูงขึ้น โดยระบุว่ารถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ยังคงเคียงข้างประชาชน พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการ ราคาประหยัด สะอาดและปลอดภัย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 มี.ค. เวลา 08.00 น. จาก 5 ปั๊มดัง

 

จากสถานการณ์ "ราคาน้ำมัน" ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขสมก. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมแก้ไขปัญหาและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการ ในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ราคาประหยัด สะดวก สะอาด และปลอดภัย โดย ขสมก.ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับ ดังนี้

 

1.จัดเตรียมรถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรงและสะอาดปลอดภัยพร้อมให้บริการ

 

2.ปรับเพิ่มความถี่การปล่อยรถโดยสารให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหารถโดยสารขาดระยะ

 

3.แผนการจัดหารถโดยสารใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ขสมก. มีความห่วงใยด้านความสะอาด ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยมีการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ทุกคันทุกเที่ยววิ่งก่อนออกให้บริการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด และพร้อมให้บริการเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน