สปส. พร้อมดูแล "เจอ แจก จบ" ย้ำ "ผู้ประกันตน" ติดโควิด-19 รักษาฟรี

สปส. พร้อมดูแล "เจอ แจก จบ" ย้ำ "ผู้ประกันตน" ติดโควิด-19 รักษาฟรี

สปส. ย้ำ "ผู้ประกันตน" ติดโควิด-19 รักษาฟรี พร้อมดูแล "เจอ แจก จบ" ขออย่ากังวล ยันไม่เคยค้างจ่ายเงินกับหน่วยบริการ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ยืนยัน โรงพยาบาลประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแล "ผู้ประกันตน" ติดโควิด-19 "เจอ แจก จบ" ตามมาตรฐานสาธารณสุข

 

 

"ผู้ประกันตน" ที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ตามสิทธิที่ตนเองมี ว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาล (รพ.) ในเครือข่ายประกันสังคม รวมทั้ง สปส.สาขาทุกแห่งทั่วประเทศแล้ว ว่าสามารถร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นต้นไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้อาจมีเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้ โรงพยาบาลบางแห่งไม่ทราบข้อมูล อย่างไรก็ตามสถานพยาบาลที่ทำโครงการนี้ให้แก่ผู้ประกันตน สามารถทำเรื่องขอเบิกเงินย้อนหลังได้

 

 

โดยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น "ยูเซ็ป พลัส" (UCEP Plus) ด้วยนั้น

 

ในส่วนของ "ผู้ประกันตน" ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มอาการสีเขียว สามารถเข้ารับบริการได้ใน รพ.ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ไม่ว่าผู้ประกันตนจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศไทย ก็สามารถเข้ารับบริการ รพ.ที่เป็นคู่สัญญาของประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ซึ่ง รพ.รัฐ ส่วนใหญ่เป็นคู่สัญญาประกันสังคมอยู่แล้ว และ รพ.เอกชน ในต่างจังหวัดก็เป็นคู่สัญญาประกันสังคมถึงร้อยละ 80

 

ทั้งนี้ขอย้ำอีกเรื่องว่า ประกันสังคมไม่เคยค้างจ่ายเงินกับหน่วยบริการ มีการเบิกจ่ายเงินไม่เกิน 30 วัน ให้ รพ.มาโดยตลอด ดังนั้นผู้ประกันตนจึงไม่ต้องกังวล

 

สปส. พร้อมดูแล "เจอ แจก จบ" ย้ำ "ผู้ประกันตน" ติดโควิด-19 รักษาฟรี