พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

รายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก "กรมอุตุนิยมวิทยา" ระบุ "พยากรณ์อากาศ" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 6 มีนาคม 2565คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 6 มีนาคม 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

"กรมอุตุนิยมวิทยา" ยังให้รายละเอียด "พยากรณ์อากาศ" ถึงข้อควรระวัง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 6 มีนาคม 2565 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 65 อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 65 อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 1 – 4 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ 

ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 1 - 5 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่

ส่วนในวันที่ 6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65 มีหมอกในตอนเช้า

ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 มี.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 -26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.