แม่ฮ่องสอน เร่งพ่นน้ำลดฝุ่น PM2.5 พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

แม่ฮ่องสอน ระดมรถน้ำดับเพลิงฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ หลังค่า พีเอ็ม 2.5 ทะลักพรวด 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบจุดความร้อน สูงสุดที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 66 จุด ส่งผลหมอกควันไฟป่าปกคลุมจนเต็มตัวเมือง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการระดมรถน้ำดับเพลิง จากหลายหน่วยงาน ทำการฉีดพ่นฝอยละอองน้ำขึ้นไปในอากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง จากหมอกควันไฟป่าที่ลอยอยู่ในอากาศ บริเวณถนนซอยหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเร่งระดมรถน้ำดับเพลิงทำการฉีดพ่นฝอยละอองน้ำดังกล่าว เกิดขึ้น หลังจากค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน มีค่าสูงเกินมาตรฐานเพิ่มกว่า 1 เท่าตัว 

ล่าสุด เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณค่าฝุ่นละอองค่า PM2.5 สูงถึง 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และ สถานีตรวจวัดอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากรายงาน สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดความร้อนสะสมช่วงประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 97 จุด สูงสุดที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 66 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 79 จุด

นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ เหนือท้องฟ้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าค่าทัศนวิส้ยเริ่มลดต่ำลง สาเหตุมาจากหมอกควันไฟป่าเริ่มหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับเช้าวันนี้ ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ เวลา 07.00 น.วัดได้ 1,500 เมตร , เวลา 08.00 น.วัดได้ 1,300 เมตร , เวลา 09.00 น.วัดได้ 1,500 เมตร , เวลา 10.00 น.วัดได้ 1,800 เมตร , เวลา 11.00 น.วัดได้ 2,300 เมตร และ เวลา 12.00 น.วัดได้ 3,000 เมตร โดยค่าทัศวิสัย เริ่มจะส่งผลกระทบต่อการบินของ เครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินพาณิชย์ ทั้งนี้ ค่าทัศนวิสัยที่เหมาะสมในการบิน ไม่ควรต่ำกว่า 4,500-5,000 เมตรแล้วแต่ชนิดของอากาศยาน