โควิดวันนี้ โคราชป่วยพุ่ง 835 ราย รพ.มหาราชเหลือเตียง 19%

อัปเดต โควิดวันนี้ โคราชติดเชื้อพุ่งต่อเนื่อง วันนี้ 835 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชฯ เหลือเตียงเพียง 19% เร่งเปิด รพ.สนาม และสถานที่กักตัวในชุมชนทั่วทั้ง 32 อำเภอ

นครราชสีมา หรือ โคราช วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือ โควิดวันนี้ ล่าสุดวันนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 835 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีผลตรวจ RT PCR จำนวน 717 ราย ผลตรวจ ATK จำนวน 118 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว จำนวน 15,908 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 9,235 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 6,635 ราย เสียชีวิต จำนวน 38 ราย

ขณะเดียวกัน สถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีเตียงอยู่ทั้งหมด จำนวน 262 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ามารักษาแล้วจำนวน 210 เตียง ยังคงเหลือเตียงว่างอยู่ จำนวน 52 เตียง ทำให้เหลือเตียงว่างเพียง 19.85% เท่านั้น

ส่วนสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนทั้งจังหวัด รวม 45 แห่ง ซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 2,782 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วจำนวน 1966 เตียง ยังคงเหลือเตียงว่างอยู่ จำนวน 544 เตียง หรือเหลือเตียงว่างเพียง 21.70 % เท่านั้น

โดยขณะนี้ จ.นครราชสีมา ได้ทำการเปิดโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง คือ รพ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, รพ.ค่ายสุรนารี และ รพ.บุษราคัม อ.ปากช่อง รวม 489 เตียง รับผู้ป่วยไปแล้ว 286 เตียง และสถานที่แยกกักในชุมชนทั่วทั้ง 32 อำเภอ จำนวน 255 แห่ง รวม 8,200 เตียง รับผู้ป่วยไปแล้ว จำนวน 1,597 เตียง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงได้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ซึ่งขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 32,327 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.10 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 146,293 ราย และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้นไปแล้ว จำนวน 176,635 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 676,634 ราย