ปลัดอำเภอแม่สอด-จนท.ติดโควิดระนาว 20 คน

ปลัดอำเภอแม่สอด-จนท.ติดโควิดระนาว 20 คน

 ปิดห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอแม่สอด หลังพบปลัดอำเภอ-จนท.ติดโควิด-19 ระนาว 20 คน 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ได้ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปลัดอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างห้องทะเบียน ห้องปกครอง อส. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด หลังจากที่พบว่ามีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนอำเภอแม่สอดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 20 คน 

ล่าสุด ทางอำเภอแม่สอดได้งดบริการประชาชนในห้องทะเบียนชั้นล่าง และในส่วนชั้นบนซึ่งเป็นห้องประชุม ห้องนายอำเภอและห้องปลัดอำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆยังคงเปิดปกติ แต่การตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการกับกลุ่มเสี่ยง และนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด กำลังพิจารณาว่าจะปิดส่วนใดเพิ่ม

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก มีตัวเลขสูงขึ้น เกือบทุกอำเภอ จากการรายงานของสาธารณสุขจังหวัดตาก แจ้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 163 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 24 กุมภาสพันธ์ 2565 จำนวน 28,920 ราย อยู่ในระหว่างการรักษา 1,776 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 379 ราย