ในหลวง มีพระราชสาส์นวันชาติรัฐคูเวต

ในหลวง มีพระราชสาส์นวันชาติรัฐคูเวต

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า

เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์

เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวคูเวตมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคงและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว