อยุธยา สั่งเร่งตั้งศูนย์ CI ทุกอำเภอ รับผู้ป่วยโควิด-19 หลังมีแนวโน้มเพิ่ม

คกก.โรคติดต่ออยุธยา สั่งเร่งตั้งศูนย์ CI ทุกอำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมเปิดระบบ Call Center ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565 โดยมี พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จว. นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระลอกเดือนมกราคม 2565 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 388 ราย หายป่วยวันนี้ 275 ราย รักษาอยู่ 2,338  ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย

โดยที่ประชุมวางแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้ง Community Isolation (CI) อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   รวมให้ทุกสถานพยาบาลสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  รวมถึงให้ทุกอำเภอเปิดสายด่วนโควิด – 19 เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ในการเข้าสู่ระบบการรักษา

นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ปัจจุบันพบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 18-59 ปี และจากสถานการณ์ผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสร้างศูนย์   Community Isolation (CI) โดยเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อจำนวนผู้ป่วยโดยทางจังหวัดมั่นใจว่าจะมีเตียงรองรับต่อผู้ป่วยเพียงพออย่างแน่นอน รวมถึงเปิดสายด่วนโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถติดแจ้งและติดสอบถามข้อมูลการเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้วย  อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากาก ฉีดวัคซีน เว้นระยะห่าง สร้างความรับรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ