รวมจุดตรวจ ATK "โควิด กทม." ฟรี 13 แห่ง อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!

รวมจุดตรวจ ATK "โควิด กทม." ฟรี 13 แห่ง อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!

กทม.เปิดจุดบริการตรวจ "โควิด" ด้วย ATK ฟรี 13 แห่ง ทั้ง Drive Thru และจองคิว 11 โรงพยาบาล อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!

จากตัวเลขผู้ติดเชื้อ "โควิด" ในประเทศในส่วนของกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.พ.2565 มีรายงานอยู่ที่ 3,236 ราย สะสมผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 อยู่ที่ 87,039 ราย กำลังเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส "โควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะนี้หน่วยงาน กทม.ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชน จำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็น ดังนี้ 

1.ให้บริการแบบ Drive Thru จำนวน 2 แห่ง ถึงวันที่ 1 เม.ย.2565 โดยผู้เข้ารับการตรวจต้องเตรียมบัตรสำเนาประชาชน ในพื้นที่ ดังนี้

1.ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน 

2.วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เขตบางแค เวลา 10.00 -18.00 น. 

รวมจุดตรวจ ATK "โควิด กทม." ฟรี 13 แห่ง อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!

2.จุดตรวจในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 11 แห่ง ที่ต้องจองคิวล่วงหน้า ประกอบด้วย 

1.โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 

2.โรงพยาบาลตากสิน โทร.0 2437 7677 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2289 7986 

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575, 0 2429 3258 

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0 2543 2090 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0 2327 3049 

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 3660 

8.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2452 7803

10.โรงพยาบาลคลองสามวา โทร.0 2150 1300 

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0202 ต่อ 103

รวมจุดตรวจ ATK "โควิด กทม." ฟรี 13 แห่ง อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เข้าตรวจ ATK ฟรี มีดังนี้ 

1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 

2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ 

3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด 

4.ผู้ที่ทํางาน 1 ประสานงานในชุมชน

รวมจุดตรวจ ATK "โควิด กทม." ฟรี 13 แห่ง อยู่พื้นที่ไหน เช็คที่นี่!