รพ.ศิริราช เลื่อนวันนัด "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 2 เด็กอายุ 5-11 ปี เป็น 4 เม.ย. 65

รพ.ศิริราช เลื่อนวันนัด "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็ม 2 เด็กอายุ 5-11 ปี เป็น 4 เม.ย. 65

โรงพยาบาลศิริราช เลื่อนวันนัด "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี จากวันที่ 28-31 มี.ค. 65 เป็นวันที่ 4 เม.ย. 65

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รพ.ศิริราช เลื่อนวันนัด "ฉีดวัคซีนโควิด" เข็มที่ 2 เด็กอายุ 5-11 ปี จาก 28-31 มี.ค. 65 เป็น 4 เม.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

รพ.ศิริราช เลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี เข็มที่ 2 ตามที่บุตรของท่านได้มารับวัคซีนไฟเซอร์เด็ก อายุระหว่าง 5-11 ปี เข็มที่ 1 วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 

ขอเรียนแจ้งการเลื่อนวันนัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 จากเดิมตามใบนัดคือระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 เปลี่ยนวันนัดใหม่เป็น วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอให้มารับวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/PR/ หรือโทร 0 2419 7646 – 50