แวะปั๊ม! โออาร์ - บางจาก ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิด 40 - 60 สตางค์

แวะปั๊ม! โออาร์ - บางจาก ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิด 40 - 60 สตางค์

แวะปั๊ม! โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร มีผล 24 ก.พ.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ขายปลีกทุกชนิด 

โดยกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ เพิ่ม 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซล ขยับ 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
 

ส่งผลให้ "ราคาน้ำมัน" ขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พรุ่งนี้เป็นดังนี้

  • เบนซิน อยู่ที่ 43.56 บาทต่อลิตร 
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.15 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 35.04 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.88 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 28.34 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล- B7 อยู่ที่ 28.54 บาทต่อลิตร 
  • ดีเซล-B10 อยูที่ 28.54 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล-B20  อยู่ที่ 28.54 บาทต่อลิตร
  • ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 34.56 บาทต่อลิตร

แวะปั๊ม! โออาร์ - บางจาก ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิด 40 - 60 สตางค์

แวะปั๊ม! โออาร์ - บางจาก ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิด 40 - 60 สตางค์

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์