กระบี่ยอดผู้ป่วยพุ่งอีกระลอก พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 1,202 ราย

ยอดผู้ป่วยพุ่งอีกระลอก ผู้ว่าฯกระบี่ ขอให้ประชาชนระวังตัวสูงสุด พบยังมีคลัสเตอร์ชุมชน โรงเรียน ระบาดในพื้นที่ พร้อมสั่งการช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชน ที่กักตัวรักษาที่บ้าน ซึ่งมีมากกว่า 6,000 คน

ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวันที่ 22 ก.พ.พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันเดียว 1,202 ราย เป็นการตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 151 ราย และตรวจด้วยวิธี ATK ผลบวก จำนวน 1,051 ราย รวมรักษาสะสม จำนวน 9,927 ราย เสียชีวิต 76 ราย


ขณะที่นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคสิด 19 ของจังหวัดกระบี่ในขณะนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในชุมชนยังพบการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์ใหญ่ๆ เช่น คลัสเตอร์โรงเรียน ในพื้นที่ อ.เมือง 1 แห่ง มีผู้ติดเชื้อประมาณ 100 ราย โรงเรียนในพื้นที่อ่าวลึก 1 แห่ง ติดเชื้อประมาณ 130 ราย คลัสเตอร์งานศพ ที่ อ.อ่าวลึก มีผู้ติดเชื้อประมาณ 230 ราย และมีผู้เสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก ที่ทยอยตรวจ

 

กระบี่ยอดผู้ป่วยพุ่งอีกระลอก พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 1,202 ราย

ซึ่งในชุมชนต่างๆยังพบมีการติดเชื้อ จากงานศพ งานบวช และงานแต่ง จึงอยากขอให้ชาวกระบี่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งหากไม่ช่วยกันอาจเห็นตัวเลข ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกตามการคาดการณ์ของกรมควบคุมโรค โดยแนวทางขณะนี้สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย จะรักษาที่ศูนย์พักคอยชุมชน(CI) และ ที่บ้าน (HI) ซึ่งจากผู้รักษาตัวทั้งหมดประมาณ 9,000 กว่าราย มีผู้รักษาตัวที่บ้าน ถึง 6,000 ราย รวมถึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด และเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้เฝ้าระวังตัวเองสูงสุด ทุกคนจะต้องสู้และอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ให้ได้ เศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนต่อไป โดยได้มีการสั่งการให้ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น ถุงยังชีพ สำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนมาก รวมถึงการสร้างความเข้าใจ และจัดระบบสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ว่าจะเข้าถึงบริการและมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร เพื่อไม่ให้ประชาชนมีความกังวลในการรักษา