วุ่น! เชียงใหม่โควิดพุ่งติดเชื้อรายอื้อ Home Isolation หมื่นคน

วุ่นแน่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เฉลี่ยวันละ 250-300 ราย เผยตัวเลขผู้ป่วยในระบบ Home Isolation เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีอยู่มากกว่า 10,000 ราย ปรับแนวทางการดูแลให้ อสม.เข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องยานำส่งผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000-3,000 คน

ขณะที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 2 จุด คือที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่สวนสุขภาพบ้านเด่น สามารถให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณวันละ 800 คน พบผู้ป่วยติดเชื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 250-300 คน ทั้งนี้จุดตรวจคัดกรองที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้จะเน้นตรวจให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือเข้าไปในอยู่ในสถานที่เสี่ยงเท่านั้น โดยแต่ละวันจะเปิดแจกบัตรคิวเวลา 08.30 น.

วุ่น! เชียงใหม่โควิดพุ่งติดเชื้อรายอื้อ Home Isolation หมื่นคน

สำหรับผู้ป่วยขณะนี้เน้นให้เข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) โดยเมื่อตรวจพบเชื้อที่บริเวณจุดคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK หากไม่มีอาการข้างเคียง เจ้าหน้าที่แจกยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทันทีในปริมาณ 5 วัน พร้อมนำชื่อเข้าระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามอาการ ซึ่งขณะนี้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home Isolation ประมาณกว่า 10,000 คน ปัญหาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะพบให้กลุ่มที่ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เองแล้วพบผลเป็นบวก เมื่อประสานเข้ามายังสายด่วน1330 การประสานงานเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้า ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการดูแลด้วยการให้ ท้องถิ่นเข้ามาช่วยบริหารจัดการส่งยา ในเรื่องของการแจกจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วมากขึ้น

วุ่น! เชียงใหม่โควิดพุ่งติดเชื้อรายอื้อ Home Isolation หมื่นคน

ส่วนระบบ Community Isolation (CI)ในเขตเทศบาลข้อมูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 159 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มคนต่างด้าวเข้ารับการรักษาที่โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 86 ราย และกลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 73 คน ซึ่งยังมีเตียงเหลือสามารถรองรับผู้ป่วยได้ใหม่ที่เข้าเกณฑ์การรักษาในระบบ Community Isolation จึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเตียงเข้ามาในระบบ Community Isolation

วุ่น! เชียงใหม่โควิดพุ่งติดเชื้อรายอื้อ Home Isolation หมื่นคน

ในช่วงนี้จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันจำกัดวงการแพร่ระบาด พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ครบกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเข็มที่ 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ขณะเดียวกันขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน