โรงพยาบาลตำรวจ สานต่อปณิธาน "หมอกระต่าย" ตรวจรักษา ผ่าตัดสลายต้อกระจก

โรงพยาบาลตำรวจ สานต่อปณิธาน "หมอกระต่าย" ตรวจรักษา ผ่าตัดสลายต้อกระจก

โรงพยาบาลตำรวจ สานต่อปณิธาน "หมอกระต่าย" ตรวจรักษา ทำผ่าตัดสลายต้อกระจก และผ่าตัดโรคจอประสาทตา จำนวน 15 ราย (17 ดวงตา)

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital เปิดเผยว่า คณะจักษุแพทย์ กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ นายแพทย์อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล จักษุแพทย์ (บิดาหมอกระต่าย) และครอบครัว จัดโครงการ "สานต่อปณิธาน หมอกระต่าย" ร่วมกันสานต่อปณิธาน แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ "หมอกระต่าย" ให้การตรวจรักษา ทำผ่าตัดสลายต้อกระจก และผ่าตัดโรคจอประสาทตา

 

ผู้ป่วยที่ทำนัดเฉพาะรายรอการผ่าตัด จำนวน 15 ราย (17 ดวงตา) เพื่อให้การมองเห็นที่ดีขึ้น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล

 

ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องผ่าตัดตา อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องตรวจโรคตา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 7 โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สานต่อปณิธาน "หมอกระต่าย" ตรวจรักษา ผ่าตัดสลายต้อกระจก