อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." วันนี้ คงเหลือเท่าไหร่ เช็คที่นี่!

อัพเดทยอดเตียงรักษาผู้ป่วย "โควิด กทม." วันนี้ คงเหลือเท่าไหร่ เช็คที่นี่!

กทม.เปิดยอดเตียงรักษา "ผู้ป่วยโควิด" ในกรุงเทพฯ ทั้งระบบ จำนวน 3.4 พันเตียง ใกล้แตะยอด 90 % คงเหลือล่าสุดเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่!

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานสถานการณ์ยอดเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งระบบโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและ Hospitel ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) จากข้อมูลล่าสุด ประจำวันที่ 22 ก.พ.2565 ประกอบด้วย

1.รพ.กลาง เตียงทั้งหมด 72 เตียง เตียงเสริม 11 เตียง ใช้ไปแล้ว 83 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 115.28 %

2.รพ.ตากสิน เตียงทั้งหมด 30 เตียง ใช้ไปแล้ว 23 เตียง คงเหลือ 7 เตียง คิดเป็น 76.67 %

3.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เตียงทั้งหมด 66 เตียง ใช้ไปแล้ว 59 เตียง คงเหลือ 7 เตียง คิดเป็น 89.39 %

4.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เตียงทั้งหมด 23 เตียง ใช้ไปแล้ว 17 เตียง คงเหลือ 6 เตียง คิดเป็น 73.91 %

5.รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ เตียงทั้งหมด 30 เตียง ใช้ไปแล้ว 18 เตียง คงเหลือ 12 เตียง คิดเป็น 60 %

6.รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เตียงทั้งหมด 4 เตียง ใช้ไปแล้ว 4 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 100 %

7.รพ.ราชพิพัฒน์ เตียงทั้งหมด 65 เตียง เตียงเสริม 17 เตียง ใช้ไปแล้ว 82 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 126.15 %

8.รพ.สิริธร เตียงทั้งหมด 17 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 19 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 111.76 %

9.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตียงทั้งหมด 255 เตียง ใช้ไปแล้ว 250 เตียง คงเหลือ 5 เตียง คิดเป็น 98.04 %

10.รพ.สนามราชพิพัฒน์ 1 (THG)เตียงทั้งหมด 126 เตียง ใช้ไปแล้ว 111 เตียง คงเหลือ 25 เตียง คิดเป็น 88.10 

11.รพ.สนามราชพิพัฒน์ (วัดศรีสุดารามวรวิหาร) เตียงทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไปแล้ว 215 เตียง คงเหลือ 15 เตียง คิดเป็น 88.10 %

12.รพ.เอราวัณ 1 (ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบางบอน) เตียงทั้งหมด 140 เตียง ใช้ไปแล้ว 132 เตียง คงเหลือ 8 เตียง คิดเป็น 94.29 %

13.รพ.เอราวัณ 2 (สนามกีฬาบางกอกอารีนา-หนองจอก) เตียงทั้งหมด 400 เตียง ใช้ไปแล้ว 386 เตียง คงเหลือ 14 เตียง คิดเป็น 96.50 %

14.รพ.เอราวัณ 3 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งครุ) เตียงทั้งหมด 342 เตียง ใช้ไปแล้ว 304 เตียง คงเหลือ 38 เตียง คิดเป็น 88.89 %

15.รพ.สนามจตุจักร เขตจตุจักร เตียงทั้งหมด 120 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 122 เตียง คงเหลือ 95 เตียง คิดเป็น 101.67 %

17.โรงพยาบาลสนามลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง) เตียงทั้งหมด 200 เตียง ใช้ไปแล้ว 129 เตียง คงเหลือ 71 เตียง คิดเป็น 64.50 %

18.รพ.กลาง (Hospitel) เตียงทั้งหมด 0 เตียง ใช้ไปแล้ว 0 เตียง คงเหลือ 0 เตียง คิดเป็น 0 %

19.Elegant Airport Hospitel เตียงทั้งหมด 100 เตียง ใช้ไปแล้ว 56 เตียง คงเหลือ 44 เตียง คิดเป็น 56 %

20.โรงแรมราชพิพัฒน์ (Hospitel) เตียงทั้งหมด 1,000 เตียง ใช้ไปแล้ว 827 เตียง คงเหลือ 173 เตียง คิดเป็น 82.70 %

21.ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.หนองจอก เตียงทั้งหมด 213 เตียง ใช้ไปแล้ว 180 เตียง คงเหลือ 33 เตียง คิดเป็น 84.60 %

ทั้งนี้ หากนำจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel จะแบ่ง 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

1.เตียงคนไข้ในโรงพยาบาลหลัก มีเตียงทั้งหมด 579 เตียง เตียงเสริม 30 เตียง ใช้ไปแล้ว 572 เตียง คงเหลือ 37 เตียง คิดเป็น98.79 %

2.เตียงคนไข้ในส่วนโรงพยาบาลสนาม มีเตียงทั้งหมด 1,568 เตียง เตียงเสริม 2 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,399 เตียง คงเหลือ 171 เตียงคิดเป็น 89.22 %

3.เตียงคนไข้ในส่วน Hospitel มีเตียงทั้งหมด 1,313 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,063 เตียง คงเหลือ 250 เตียง คิดเป็น 80.96 %

อย่างไรก็ตาม หากนำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดทั้ง 3 ส่วนในสังกัด กทม.จะมีเตียงทั้งหมด 3,460 เตียง เตียงเสริม 32 เตียง ใช้ไปแล้ว 3,034 เตียง คงเหลือ 458 เตียง คิดเป็นเตียงคงเหลือทั้งหมด 87.69 %