แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

ประชาชนแห่รับฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศประชาชนาแห่รับวัคซีนโมเดอร์นา บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการขึ้นชั่วคราวที่บริเวณริมเขื่อน 

มีประชาชนหลากหลายอาชีพที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนออนไลน์ไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ต่างเดินทางมาขอรับวัคซีนกันเป็นจำนวนมากอย่างเนื่องตลอดทั้งวัน 08.00 น.-17.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยสถานการ การแพร่วันนี้ยังคงมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ภาพ ศุภกฤต คุ้มกัน (Supakit Khumkun)

 

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ

แห่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางสมุทรปราการ