อัปเดต "วัดจุฬามณี" ประกาศปิดไม่มีกำหนด ชะลอไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" หวั่นโควิด

อัปเดต "วัดจุฬามณี" ประกาศปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด ชะลอไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายกนกเดช ลิขิตวัฒนเศรษฐ ไวยาวัจกร วัดจุฬามณี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด ได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดจุฬามณี "ให้ประกาศเลื่อนการเปิดวัดออกไปแบบไม่มีกำหนด" (ปิดวัดแบบต่อเนื่องไม่มีกำหนดเปิดวัด) เพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อและการชุมนุมของประชาชนที่เดินทางมาวัดจุฬามณี ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสงคราม วัดจุฬามณีจึงออกประกาศ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องไม่มีกำหนด "ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนด" จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดสมุทรสงครามพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดพุ่งอีก 131 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 1,589 คน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม 2 คน รักษาหายสะสมรวม 1,093 คน มีผู้ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหลัก 245 คน แยกเป็นระดับเขียว 104 คน ระดับเหลือง 136 คน ระดับส้ม 4 คน และสีแดง 1 คน 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 249 คน โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามนภาลัยวัดเกตุการามเมตตาเต็มความจุ 135 คน ที่เหลือ ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ซึ่งรองรับได้ 296 เตียง ส่วนรักษาตัวที่บ้าน 212 คน กำลังสอบสวนโรค 136 คน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการคัดกรอง 379 คน และมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้ออีก 340 คน

อัปเดต "วัดจุฬามณี" ประกาศปิดไม่มีกำหนด ชะลอไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" หวั่นโควิด

หากจะสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้เดินทางมาเป็นจำนวนมาก ให้ยุติการเข้า-ออก เพื่อลดการชุมนุมของประชาชนและการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19