สั่งทุกอำเภอเข้มการจัดกิจกรรม เตือนประชาชนยกการ์ดสูง

ผู้ว่าฯ สั่งทุกอำเภอประเมินเข้มการจัดกิจกรรมรวมตัว เตือนประชาชนยกระดับการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดทั้งในครอบครัว และที่ทำงาน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากละเลยอาจใช้มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดทันที

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น รวมผลตรวจ ATK ยอดประมาณ 3 หมื่นกว่าราย ในภาพรวมทั่วประเทศ ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสายพันธุ์เดลตา มีการจัดการจนยอดลดลงมาเป็นลำดับ จนมาถึงปลายเดือนธันวาคม มียอดลดลงเหลือเพียง 50 กว่าราย แต่ตั้งแต่เข้าเดือนมกราคม กลับมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นหลัก 100 ราย ล่าสุด มียอดเพิ่มสูงขึ้นกว่า 250 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้สรุปสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันในระดับประเทศ จึงได้ทำการประเมินมาตรการป้องกันและการรักษา ในเรื่องของการป้องกัน ให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สำหรับข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากครอบครัว โดยเฉพาะงานประเพณี อาทิ งานศพ งานบวช งานแต่ง งานกินเลี้ยงต่างๆ และคาราวานที่ลุมพลี เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ซึ่งไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น จึงมีมติว่า ถึงแม้ ศบค. จะกำหนดว่าการจัดงานต่างๆ ไม่เกิน 500 คน ไม่ต้องขออนุญาต แต่เมื่อจังหวัด ได้ทราบสาเหตุของการแพร่ระบาดดังกล่าวแล้ว จึงกำหนดมาตรการว่า ถึงแม้ว่าจะไม่เกิน 500 คน แต่สถานที่จัดตามมาตรการได้ 200 คน ก็จะให้จัดได้เพียง 200 คนเท่านั้น ซึ่งได้สั่งการไปที่นายอำเภอหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเชื้อโอมิครอน มีการติดต่อง่าย และไม่แสดงอาการชัดเจนเหมือนสายพันธุ์ก่อนหน้านี้
 

สำหรับศักยภาพด้านการรักษา ขณะนี้ เรามีเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 6,000 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแล้วกว่า 1,000 ราย วงรอบในการรักษาคือ 10 วัน หากเป็นคนไข้ในระดับสีเหลือง หรือสีแดง จะส่งต่อให้รักษาที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ ทางสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมให้บริการและดูแลรักษาอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องยังมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อาจทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ จะใช้มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทันที โดยไม่ต้องรอ ศบค. ออกประกาศคำสั่ง ทั้งนี้ หากประชาชนไม่อยากให้เกิดความยากลำบากในการเดินทาง การติดต่อ หรือการค้าขาย ขอให้ความร่วมมือในการระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์