พร้อมลุยศึกเลือกตั้งสภาทนายความ! ‘อนุพร อรุณรัตน์’ ลั่นช่วยปชช.เข้าถึงความยุติธรรม

พร้อมลุยศึกเลือกตั้งสภาทนายความ! ‘อนุพร อรุณรัตน์’ ลั่นช่วยปชช.เข้าถึงความยุติธรรม

เปิดรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนายความ "อนุพร อรุณรัตน์" พร้อมลุยศึกเลือกตั้งสภาทนายความ ความยุติธรรมไม่ใช่ที่แห่งเดียวในศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2565 ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 3 เขตลาดพร้าว กทม. ได้มีการเปิดรับสมัครนายกและกรรมการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความโดยบรรยากาศมีทนายความและทีมทนายความเข้ายื่นใบสมัคร ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น. ขณะเดียวกันที่สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ บางเขน ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้เป็นประธานทำพิธีทางศาสนา เนื่องในวันทนายความประจำปี 2565 โดยมี นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ รวมทั้งกรรมการสภาทนายความ และสมาชิกสภาทนายความเข้าร่วมในพิธี

หลังเสร็จสิ้นพิธีการ นายอนุพร อรุณรัตน์ หนึ่งในผู้สมัครนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยทีมงาน ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า “ผมทราบว่าวันนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานในการร่างจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างที่เป็นเหมือนลายลักษณ์อักษรดังกล่าว วันนี้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความก็ถูกมาตรวัดโดยสังคมอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องค่านิยมของความเป็นไทย และจริยธรรมอะไรต่างๆ เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนแล้ว วันนี้การตรวจสอบจริยธรรมและคุณธรรมของประเทศเรามีกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนกระแสหลัก หนังสือพิมพ์ ทีวี หรือสื่อมวลชนดิจิทัล เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่า ข่าวความเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทนายความ สื่อมวลชนจะเป็นสื่อกลางในการลงข่าวให้ทันที ทำให้เห็นว่าสังคมเป็นคนตรวจสอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย สื่อมวลชนเป็นกระจกที่คอยสอดส่องภาพของพวกเรา

พร้อมลุยศึกเลือกตั้งสภาทนายความ! ‘อนุพร อรุณรัตน์’ ลั่นช่วยปชช.เข้าถึงความยุติธรรม

แต่อย่างไรก็ตาม วันนี้เราใช้จริยธรรมและคุณธรรมของสังคมไทยเป็นตัวกำหนดคุณภาพ กำหนดกรอบ และกำหนดความเชื่อถือของทนายความอยู่แล้ว ยิ่งปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารที่ฉับไวไร้พรมแดน คนที่ประกอบวิชาชีพทนายความยิ่งต้องก้าวพ้นความล่าช้าของนักกฎหมาย สิ่งสำคัญข้อหนึ่งของประเทศนี้คือจะทำอย่างไรให้ประชาชนไว้วางใจมากขึ้น รู้สึกปลอดภัย และได้รับการเป็นที่พึ่ง ดังนั้นถ้าถามว่าจริยธรรมและคุณธรรมจะเป็นมาตรวัดหรือเป็นตัวกำหนดที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจและมั่นใจ เราจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการหรือมาขอความยุติธรรม ณ ที่แห่งนี้ แต่ความเป็นจริงบนโลกใบนี้ความยุติธรรมไม่ใช่เพียงที่แห่งเดียวในศาลยุติธรรม เพราะความยุติธรรมรวมถึงสภาทนายความหรือการว่าคดีความต่างๆ เป็นเพียงแค่ 1 ใน 10 หรือ 10% ของวิชาชีพทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้น เพราะทนายความต่างมีภารกิจและหน้าที่ 90% เกินกว่าห้อง 10 เมตร คูณ 10 เมตรในพื้นที่ว่าความ ฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเราจะนำพาทนายความออกไปพบปะกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมให้มากที่สุดให้ได้”

สำหรับการเปิดรับสมัครวันแรกนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาทนายความทั้งสิ้น 96 ราย แบ่งเป็นสังกัดทีม 93 ราย และอิสระ 3 ราย โดยผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาทนายความ ดังนี้ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (ผู้ลงสมัครอิสระ)ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสมบัติ วงศ์คำแหงผู้สมัครหมายเลข 3 นายวิเชียร ชุบไธสงผู้สมัครหมายเลข 4 นายอนุพร อรุณรัตน์ และผู้สมัครหมายเลข 5 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ จะดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 20 -27 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. และสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. 2565