กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในช่วงเช้า  เสด็จไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

จากนั้น เสด็จไปยังพื้นที่ทรงงาน ณ ลานวัดเกษรศีลคุณ เพื่อทรงร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในคน และสัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ก่อนการเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรค หรือสัมผัสกับโรคแล้วก็ตาม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

โอกาสนี้ กรมพระศรีสวางวัฒนฯ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 โดส แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำหรับนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 300 โดส พร้อม พระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 100 กระสอบ แก่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับสถานอุปการะสุนัขต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรในพื้นที่และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์ พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพระภารกิจที่สำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย และสรรพชีวิตทั้งหลาย ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 165 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 83 ตัว กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำทีมสัตวแพทย์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า