โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร

โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 19 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 ผู้ค้าน้ำมัน บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 19 ก.พ.65 เวลา 05.00 น. 

โดยนับเป็นการปรับลดลงครั้งแรกตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นต้นมา ซึ่งน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์มีการปรับขึ้นราคาไปแล้วถึง 10 ครั้ง  

 

สำหรับ "ราคาน้ำมัน" ใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

  • ไฮพรีเมียมดีเซล B7 ลิตรละ 33.96 บาท 

  • ดีเซล B7  ลิตรละ 27.94 บาท 

  • ดีเซล B10 ลิตรละ 27.94 บาท 

  • ดีเซล B20 ลิตรละ 27.94 บาท

  • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 43.16 บาท

  • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.75 บาท

  • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.48 บาท

โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร

 

โออาร์ - บางจาก ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร

ทั้งนี้ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์