"โควิด19" กระบี่ทุบสถิติ วันเดียวติดเชื้อกว่า 1,000 ราย

"โควิด19" จังหวัดกระบี่ทุบสถิติ วันเดียวติดเชื้อทะลุกว่า 1,000 ราย พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอมิคอนมากกว่า 90%

วันที่ 18 ก.พ. 2565 ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันเดียว 1,087 ราย เป็นการตรวจด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 125 ราย และตรวจด้วยวิธี ATK ผลบวก จำนวน 962 ราย รวมรักษาสะสมจำนวน 6,402 ราย

 

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ จากการที่ทีมสอบสวนโรคอำเภอและจังหวัดลงตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก พบว่าส่วนใหญ่มาจากชุมชน จากการจัดงานต่าง ๆ การไปมาหาสู่กันภายในชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกัน และอีกคลัสเตอร์มาจากจากนักศึกษาและนักเรียน

 

จากการสุ่มตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการยืนยัน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอมิคอนมากกว่า 90% ส่วนเชื้อเดลต้าไม่ถึง 10 % เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนได้ผลกับเชื้อสายพันธ์เดลต้า แต่วัคซีนยังไม่สามารถครอบคลุมเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ จึงทำให้ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเจอจะเป็นสายพันธ์โอมิครอนมากกว่าเดลต้า และส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 สายพันธ์จะไม่แสดงอาการ เพราะได้รับการฉีดวัคซีน 2 - 3 เข็ม

 

 

ผู้ที่มีอาการส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรก มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และผู้ไม่ยอมรับวัคซีน ซึ่งจะขอรณรงค์เชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราเสี่ยงและลดอาการป่วยหนัก

 

"ขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักไว้อย่างเพียงพอ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการป่วยไม่หนัก หรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวให้กักตัวที่บ้าน หรือ Community Isolation หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในชุมชนจะได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล มีอุปกรณ์ ยา อาหารต่างๆ เสมือนอยู่โรงพยาบาล"