"เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย

"เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย

"ฉาย บุนนาค" ลงพื้นที่สุโขทัย หนุนการศึกษาเด็กไทย คิกออฟโปรเจกต์ "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง"

โครงการ “เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง” ริเริ่มจากความตั้งใจของมูลนิธิเนชั่น เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษา ต้องการจะสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดี ทัดเทียมกันในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดรับกับโลกยุคปัจจุบัน เสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาองค์รวม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

"เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย

มูลนิธิเนชั่น และ เนชั่น กรุ๊ป โดย ฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินทางลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในอำเภอบ้านวังสมบูรณ์ และ บ้านนาขุนไกร ร่วมด้วย  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ รวบรวมอุปกรณ์การศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์ ตู้น้ำดื่ม เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา-ชุดกีฬา พร้อมทุนการศึกษา มอบให้กับโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านนาขุนไกร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับเป็นการคิกออฟโครงการแรกของปี ซึ่งทางมูลนิธิเนชั่น มีแผนช่วยเหลือด้านการศึกษาในทุกมิติตลอดทั้งปี 2565 อีกด้วย

"เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย

ฉาย บุนนาค เผยว่า “ผมมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตคือเรื่องของการศึกษา เพราะตลอดสองปีที่ผ่านมาในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 เด็กไทยหลายครอบครัวประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่ทัดเทียม ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ล้วนส่งผลกระทบในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นวงกว้าง แน่นอนว่าเราทุกคนต่างทราบว่า การปรับเปลี่ยนการศึกษาของไทยเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าทุกภาคส่วนจับมือช่วยเหลือกัน ผมเชื่อว่าจะสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังใจอันเข้มแข็งให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ สามารถมีคุณภาพการศึกษาที่ดี มีอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปครับ

"เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย "เนชั่นปันน้ำใจ...พี่ให้น้อง" หนุนการศึกษาเด็กไทย