คราบน้ำมันโผล่หาดแหลมแม่พิมพ์ ระยอง เร่งตรวจสอบ

คราบน้ำมัน โผล่หาดแหลมแม่พิมพ์แล้ว หาดทรายกลายเป็นสีดำ นายกสุนทรภู่เร่งตรวจสอบหวั่นกระทบท่องเที่ยวและประชาชนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 นายคเชนท์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับแจ้งมีคราบน้ำมันขึ้นบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบมีคลื่นทะเลแรง และมีคราบสีดำคล้ายคราบน้ำมันเป็นผงฝุ่น ถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดจนเป็นแนวสีดำระยะทางยาวกว่า 500เมตร จุดดังกล่าว ไม่มีนักทอ่งเที่ยวลงเล่นน้ำ

นายคเชนท์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุนทรภู่ กล่าวว่า จากการมาตรวจสอบ ด้วยตาเปล่า ในขณะนี้ พบว่า มีคราบสีดำขึ้นมาเต็มชายหาด ลักษณะเป็นฝุ่น ไม่ชัดเจนว่าเป็นคราบน้ำมันหรือคราบอะไร จึงไม่ระบุชี้ชัดได้ แต่กระแสของ นักท่องเที่ยว และประชาชน เชื่อกันแล้วว่า เป็นคราบน้ำมัน ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน จึงต้องให้ เจ้าหน้าที่มาเฝ้าระวัง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บคราบดังกล่าวไปตรวจสอบ และรายงานหน่วยงานจังหวัดให้รับทราบ

ส่วนด้านการท่องที่ยวซึ่งใกล้จะถึงวันหยุด จะมีนักท่อเงที่ยวเดินทางที่ชายหาด ก็ยังมานั่งเล่นพักผ่อนได้ เพราะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ มีความยาวมาก มีหลายจุดที่สามารถพักผ่อนได้ ส่วนจุดที่พบนี้ ก็จะรอให้น้ำลง ต้องใช้เครื่องจักรมาทำการเก็บให้หมด ในเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปทุกหน่วยงานเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน หวั่นกระทบภาคการท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ชายหาดหากปล่อยไว้ก็จะเกิดผลเสียตามมาหลายด้าน