"อิทธิพล" ชี้ เปลี่ยนชื่อ Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ไม่มีนัยยะสำคัญ

"อิทธิพล" ชี้ เปลี่ยนชื่อ Bangkok เป็น  Krung Thep Maha Nakhon  ไม่มีนัยยะสำคัญ

"อิทธิพล" รมว.วัฒนธรรม เผย เปลี่ยนชื่อ Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ไม่มีนัยยะสำคัญ ยังใช้ได้สองรูปแบบตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการ ตามที่ราชบัณฑิตยสภา ประกาศเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเมืองหลวงของประเทศไทย “กรุงเทพมหานคร” จาก Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok)  ว่า ยังสามารถใช้ทับศัพทว่า Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok ตามความเหมาะสมของการใช้ ไม่มีนัยยะอะไรสำคัญ

ซึ่งชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย คำว่า Bangkok ได้นำไปใช้ในการจัดงานภาพยนต์ งานประชาสัมพันธ์ในภาพลักษณ์ที่หลากหลาย แต่คำว่า Krung Thep Maha Nakhon  ที่ใช้ทับศัพท์ จะหมายถึงความเป็นเมืองหลวง ที่มีครบในทุกมิติ  ซึ่งในแง่มุมของศิลปะวัฒนธรรมการใช้คำว่ามหานคร หรือ แคปปิตอลซิตี้ เป็นการบ่งบอกได้ชัดเจนมากกว่าคำว่า Bangkok ซึ่งคล้ายกับในบางเมืองที่มีชื่อเรียกเดิม และชื่อเป็นราชการปัจจุบัน การมีมติ ครม. เมื่อวานนี้ ก็เป็นการรองรับให้สามารถเป็นทางเลือกในการใช้งานได้

นายอิทธิพล ยังระบุว่า ในมุมของกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งเสริมการใช้คำทับศัพท์ว่า Krung Thep Maha Nakhon   มากขึ้น เพราะคำว่า มหานคร จะหมายถึงเมืองหลวง ที่มีความเจริญครบทุกด้าน และมีความหมายในเชิงวัฒนธรรมอยู่ด้วย ที่ผ่านมาคำว่า Bangkok จะเป็นคำที่ชาวต่างประเทศในอดีตที่เรียกกันมา แต่ชื่อ Krung Thep Maha Nakhon   เป็นชื่อที่รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชทานเป็นชื่อที่มีความสวยงามไพเราะ ในมุมกระทรวงวัฒนธรรมจะนำไปรณรงค์ต่อ
ยอดต่อไป

ส่วนที่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงโดนสิ้นเชิงหรือไม่นั้น นายอิทธิพล กล่าวว่า ได้มีการสอบถามไปยังราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งยังสามารถใช้ได้คำเดิมคือ Bangkok และ  Krung Thep Maha Nakhon    อยู่ที่ความหมายในแต่ละโอกาสที่ใช้