พบจุดความร้อนบนดอยขะม้อ จนท.ระดมกำลังเร่งเข้าควบคุมไฟลุกลาม

พบจุดความร้อนบนดอยขะม้อ จนท.ระดมกำลังเร่งเข้าควบคุมไฟลุกลาม

พบจุดความร้อนบนดอยขะม้อ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งเข้าควบคุมไฟลุกลาม

วันที่ 16 ก.พ.2565 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน พบรายงานเกิดจุดความร้อน 1 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ใกล้บริเวณดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) พื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง และเข้าถึงได้ยาก เสี่ยงต่อการลุกลามต่อเนื่อง หากไม่สามารถดับสนิทได้

 

พบจุดความร้อนบนดอยขะม้อ จนท.ระดมกำลังเร่งเข้าควบคุมไฟลุกลาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 03.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายธนู ครั่งเนียม ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ผู้รับผิดชอบในเขตตำบลมะเขือแจ้พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ นางอำพรรณ ประโยงกำนันตำบลมะเขือแจ้ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส และทีม อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟป่าและสกัดกั้นไม่ให้ไฟป่า ลามเข้ามาใกล้บริเวณศาลาบนดอย(บ่อน้ำทิพย์) ซึ่งสภาพอากาศ ณ ขณะนั้น มีกระแสลมพัดแรงจึงทำให้ต้องใช้เวลามากในการสกัดไฟ

สำหรับพื้นที่ดอยขะม้อ ถือเป็นพื้นที่พิเศษและมีความสำคัญต่อประชาชนชาวจังหวัดลำพูนอย่างยิ่ง ด้านบนยอดอยขะม้อมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยในเทศกาลแปดเป็ง และถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว กำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษในการป้องกันปัญหาไฟป่า โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจากไฟป่าอย่างเต็มศักยภาพ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยอยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมไฟลุกลาม