"ทะเบียนบ้านดิจิทัล" กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงล่าสุดเป็นข่าวบิดเบือน

"ทะเบียนบ้านดิจิทัล" กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงล่าสุดเป็นข่าวบิดเบือน

"ทะเบียนบ้านดิจิทัล" กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงล่าสุดเป็นข่าวบิดเบือน ย้ำเป็นระบบ Digital ID ใช้เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนเท่านั้น พร้อมเผยขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน DOPA -Digitial ID

ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวสารในประเด็นเรื่อง กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ "ทะเบียนบ้านดิจิทัล" ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลบิดเบือน"

 

 

ตามที่ปรากฏข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ "ทะเบียนบ้านดิจิทัล" นั้น ทางกรมการปกครอง (สำนักทะเบียนกลาง) ได้ชี้แจงว่า กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเจตนารมณ์ในการนำเทคโนโลยีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กฎกระทรวงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลจะต้องขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล DOPA -Digitial ID ที่เป็นระบบการปฏิบัติงานการให้บริการทะเบียนราษฎร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น D.DOPA (ได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android) และนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้ม)

 

กำหนดรหัสลับประจำตัว และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตนเอง อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)) ด้วยระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง (Application D.DOPA) ได้ ซึ่งมิได้มีลักษณะเป็น "ทะเบียนบ้านดิจิทัล" แต่อย่างใด

 

 

ทั้งนี้ กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนกลาง) จะจัดให้มีการบริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล ได้แก่ การแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถรับบริการผ่านระบบดิจิทัล ต่อไป

 

ดังนั้น ข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครอง สามารถดูที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร 02 226 2810

 

"ทะเบียนบ้านดิจิทัล" กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงล่าสุดเป็นข่าวบิดเบือน

 

สรุปคือ : บริการงานทะเบียนราษฎรที่ใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ คือระบบ Digital ID ขณะนี้ใช้เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน มิได้มีลักษณะเป็น "ทะเบียนบ้านดิจิทัล" แต่อย่างใด