ทหารบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา

ทหารกองพลทหารราบที่ 6 จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา

กองพลทหารราบที่ 6 จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ที่สโมสรค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กองพลทหารราบที่ 6 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี กำลังพลจิตอาสา และชมรมแม่บ้านทหารบก กว่า 150 คน ร่วมบริจาคโลหิต

ทหารบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา

พ.ท.เทียนชัย นาบุดดา ทำการแทนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่ 6 กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เลือดในคลังเลือดสำรองมีปริมาณน้อยลง ท่านผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้) จึงมีดำริให้ หน่วยทหารทุกหน่วยได้ช่วยกันบริจาคโลหิต

ทหารบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา

และในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ กองพลทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเพื่อบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้