"โออาร์ - บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

"โออาร์ - บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

"โออาร์ - บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ E85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันที่ 16 ก.พ. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 43.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร E85 ราคา 28.34 บาท/ลิตร 

ดีเซล(บี7) ราคา 29.94 บาท/ลิตร ดีเซล(บี10) ราคา 29.94 บาท/ลิตร B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมียม 35.96 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)
 

"โออาร์ - บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร "โออาร์ - บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์