ด่วน! วัดบวรฯแจง "สมเด็จพระวันรัต" ยังรักษาอาพาธ

ด่วน! วัดบวรฯแจง "สมเด็จพระวันรัต" ยังรักษาอาพาธ

ชี้แจงด่วน! วัดบวรฯแจง "สมเด็จพระวันรัต" ยังรับการรักษาอาพาธ ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์

กรณีเกิดกระแสข่าวในโซเชียลนั้น ล่าสุด วัดบวรนิเวศฯ ชี้แจงด่วน เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ยังรับการรักษาอาพาธอยู่ที่ รพ. จุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวม อาการในขณะนี้ ยังเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษา จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

ด่วน! วัดบวรฯแจง "สมเด็จพระวันรัต" ยังรักษาอาพาธ

 

ด่วน! วัดบวรฯแจง "สมเด็จพระวันรัต" ยังรักษาอาพาธ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) ถือเป็นเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่

  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
  • กรรมการมหาเถรสมาคม 
  • ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช 
  • เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศราช วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 

ภาระหน้าที่พิเศษ

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระวันรัต ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

ส่วนภาระหน้าที่พิเศษ ยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย