สั่ง ปิด ร.ร.รัฐการุณวิทยา สกัด "โควิด-19" หลังพบ นร.-ผู้ปกครอง ป่วยสะสม 35 ราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุด สั่งปิดโรงเรียนรัฐการุณวิทยา อ.จักราช ป้องกันการระบาด หลังพบนักเรียน-ผู้ปกครองป่วยสะสม 35 ราย เสี่ยง 149 ราย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 ที่หอประชุมโรงเรียนรัฐการุณวิทยา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (สพป.นม.2) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) จักราช ดำเนินมาตรการ Active case finding หรือค้นหาเชิงรุกตรวจ ATK รอบ 2 ให้ครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยจำนวน 149 ราย เบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมแต่ต้องกักตัวสังเกตอาการและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังและสอบสวนคลัสเตอร์โรงเรียนรัฐการุณวิทยา วันที่ 8 ก.พ แม่ของผู้ป่วยรายแรกเป็นนักเรียนชั้น ป.6 ไปสัมผัสผู้ป่วย จึงซื้อชุด ATK มาตรวจคนในครอบครัว พบลูกมีผลบวก ต่อมา ศปก.อ.จักราช ค้นหากลุ่มเสี่ยง เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้นำและมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 3-4 ก.พ พบวงที่ 1 เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนิทสนมกัน โดยเรียนลูกเสือ เนตรนารีหมู่เดียวกัน 6 ราย วงที่ 2 นักเรียนร่วมห้อง 12 ราย วงที่ 3 ผู้สัมผัสร่วมบ้านและคนใกล้ชิดผู้ป่วยวงที่ 2 ป่วย 12 ราย วงที่ 4 ผู้สัมผัสร่วมบ้านและคนใกล้ชิดผู้ป่วยวงที่ 3 ป่วย 5 ราย รวมป่วยสะสม 35 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 149 ราย เนื่องจากเชื้อได้แพร่กระจายไปกลุ่มนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 ป.6 จำนวนมาก จึงปิดโรงเรียนเพื่อควบคุมยับยั้งเชื้อ กำหนดเปิดวันที่ 18 ก.พ.