สั่งด่วน "ประปานครหลวง" รับมือเหตุน้ำเค็มรุกกระทบผลิตน้ำประปา

สั่งด่วน "ประปานครหลวง" รับมือเหตุน้ำเค็มรุกกระทบผลิตน้ำประปา

"นิพนธ์" สั่งด่วน "ประปานครหลวง" รับมือเหตุน้ำเค็มรุกกระทบผลิตน้ำประปา หลังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 14-18 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ถึงกรณีที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและความเค็มรุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุว่า มีการคาดการณ์ที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565

สั่งด่วน "ประปานครหลวง" รับมือเหตุน้ำเค็มรุกกระทบผลิตน้ำประปา

โดย ข้อมูลฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ ใน 3 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงแรกวันที่ 14 – 18 ก.พ.65
  • ช่วงที่สองวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค.65
  • ช่วงที่สามวันที่ 16 – 18 มี.ค.65

ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวนี้เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง นั้น

ในการนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท.กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าการประปานครหลวง ให้เตรียมการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว

โดยให้มีการบริหารจัดการการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ให้ระมัดระวังในขั้นตอนการสูบน้ำดิบที่มีความเค็มสูงเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรี ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าการประปานครหลวงได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานในการน้ำดิบจากฝั่งตะวันตกมาเพิ่มในการทำน้ำประปาในข่วงหน้าแล้งนี้

พร้อมทั้ง เน้นย้ำถึง คุณภาพการให้บริการน้ำประปาของ การประปานครหลวง ที่ต้องรักษาความสะอาด และให้เกิดความปลอดภัยในทุกพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวงโดยให้มีการแจ้ง ข้อมูลคาดการณ์คุณภาพน้ำประจำวัน ให้ประชาชนทราบ ผ่านทุกช่องทางจาก กปน. คือ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand