"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" ชนะเลิศประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" ชนะเลิศประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" ชนะเลิศประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ประเภท "ข้าวขาวพื้นนุ่ม" พร้อมรับรับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล จาก รมว.พาณิชย์

12 ก.พ.2565 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด ภายใต้มูลนิธิรวมใจพัฒนา และประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย รองเท้ายี่ห้อ 'แอโร่ซอฟ' ซึ่งถือเป็นอีกผู้ใหญ่ใจดีของสังคมไทย และเป็นบุคคลที่มักเข้ามาช่วยเหลือเรื่องใหญ่ๆ ในสังคมไทยแบบไม่ออกหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงิน จำนวน 100 ล้านบาท พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา (Face Shield) จำนวน 3,000 ชิ้น และเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ (Airvo 2) จำนวน 10 ชิ้น ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษา

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" ชนะเลิศประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์

ขณะเดียวกัน นายโกมล ยังได้ดำเนินงานด้านงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อแก้ปัญหา พร้อมยกระดับวงการข้าวไทยครบวงจร โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร โรงสีข้าว และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สู่ความยั่งยืนด้านข้าวของประเทศไทย


โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2565 ภายใต้การจัดงานประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1(2564) ที่จัดโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์ RJ44 ของ บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท "ข้าวขาวพื้นนุ่ม" โดยรับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จากท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมลตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังการเปิดโครงการและเปิดรับสมัคร ‘ข้าวพันธุ์ใหม่’ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่มและข้าวขาวพื้นแข็ง ได้มีนักพัฒนาข้าวจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวดมากถึง 48 พันธุ์ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนต่างๆ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องทดสอบคุณสมบัติของข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความหลากหลายของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพและราคา เน้นข้าวคุณภาพดี รสชาติดี มีความต้านทานโรค มีผลผลิตต่อไร่สูง และใช้ระยะเวลาสั้นในการเพาะปลูก  จนได้ผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งข้าวพันธุ์ใหม่จึงเป็นทั้งความหวังและทางรอดของข้าวไทยในตลาดโลก