ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูรเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูรเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูรเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยรายละเอียดเงื่อนไข

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค แจ้งประชาสัมพันธ์เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" Covid-19 เป็นวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ไปจนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศแจ้งเปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้าเซนเนก้า และ ไฟเซอร์ สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

 

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4

 

ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูรเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

 

 

โดยเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 และเข้ารับบริการ ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ

 

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก) 

 

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.00 น.)

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูรเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

 

ที่มา สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค