เติมด่วน "โออาร์-บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน "โออาร์-บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน "โออาร์-บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 65

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ E85 ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 65

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

 

เติมด่วน "โออาร์-บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน "โออาร์-บางจาก" ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร