"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

"วาเลนไทน์ 2565" ปีนี้ ผู้ประกอบการเผยกุหลาบสดราคาดี แต่ผลผลิตน้อยเนื่องจากพิษโควิด พื้นที่ปลูกลดลงจาก 5,000 ไร่ เหลือ 1,000 ไร่

"วาเลนไทน์ 2565" ปีนี้ ผู้ประกอบการ "ดอกกุหลาบ" ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ได้ให้คนงานเร่งเก็บดอกกุหลาบในไร่ เพื่อบรรจุห่อกระดาษในการเตรียมไปส่งให้ลูกค้าปากคลองตลาด และในต่างจังหวัด เพื่อเตรียมขายใน "วันวาเลนไทน์" ที่ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

แต่จากสภาพพื้นที่การปลูกกุหลาบในปีนี้ดูไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากพื้นที่การปลูกกุหลาบลดลงมาก จากเดิมมีพื้นที่การปลูกกุหลาบกว่า 5,000 ไร่ ขณะนี้ลดลงเหลือเพียงกว่า 1,000 ไร่เท่านั้น แต่ราคาดีขึ้น

 

นายภราดอน กานดา ผู้ปลูกดอกกุหลาบ และผู้ประกอบการกุหลาบมหัศจรรย์ หรือกุหลาบแปรรูปเก็บไว้ในแก้วโหล ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ เผยว่า

 

ราคากุหลาบสดในปีนี้มีราคาดี เฉลี่ยกุหลาบเกรด A อยู่ที่ราคา 10 บาทกว่าต่อ 1 ดอก เนื่องจากคนปลูกลดลงมากจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเศรษฐกิจที่แย่ลง ประกอบกับค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ในช่วงปีใหม่และช่วงใกล้วันวาเลนไทน์ เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นบ้าง เพราะคนเริ่มเที่ยว

 

ขณะที่ "กุหลาบ" มีคนสั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่มากกพอ สำหรับกุหลาบมหัศจรรย์ที่ตนจำหน่ายยังราคาเท่าเดิม แม้ว่าราคาค่าวัสดุจะเพิ่มขึ้น

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

"วาเลนไทน์ 2565" กุหลาบราคาดี แต่ผลผลิตน้อยจากพิษโควิด เหลือแค่ 1,000 ไร่

 

ข่าวโดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี จ.ตาก