"คนละครึ่ง" ช่วยเศรษฐกิจคึกคัก หลายร้านไม่คืนสิทธิ์หวั่นขายของยาก

"คนละครึ่ง" ช่วยเศรษฐกิจคึกคัก ร้านค้าในเชียงใหม่กว่า 4 หมื่นแห่งยังติดป้ายรับสิทธิ์หน้าร้าน ด้านแม่ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ เผยไม่คืนสิทธิ์ ชี้ร้านไหนไม่มีทำขายของยาก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสำรวจร้านค้าที่รับสิทธิ์โครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "คนละครึ่งเฟส 4" ล่าสุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีจำนวนกว่า 46,579 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีการติดป้ายรับสิทธิ์คนละครึ่งไว้หน้าร้านค้ากันตามปกติ ทั้งร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าทั่วไป

 

ขณะที่ในตลาดสดต่างๆ มีพ่อค้าแม่ค้าแทบจะทุกร้าน รับสิทธิ์คนละครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแผงขายผัก, แผงขายผลไม้ และแผงขายไก่ทอด

 

 

สำหรับโครงการ "คนละครึ่ง" โดยแม่ค้าขายไข่ไก่ย่านหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในช่วงที่รอโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" บรรยากาศการซื้อขายสินค้าเงียบเหงามาก ความถี่ในการเข้ามาจับจ่ายสินค้าลดลง แต่หลังจากวันที่ 1ก.พ.65 เป็นต้นมา พบว่ามีความคึกคักขึ้น ลูกค้ามาใช้สิทธิ์ซื้อไข่ไก่มากกว่าช่วงปกติร้อยละ 20 ส่วนที่บอกว่าจะมีการเก็บภาษีจากร้านค้านั้น คงเป็นร้านที่มียอดสูงๆมากกว่า ส่วนรายย่อยบางรายอาจจะไม่เข้าใจ บางรายไม่เคยยื่นเสียภาษีมาก่อน เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องอธิบายให้เข้าใจ เพราะร้านค้าแต่ละร้านรายได้ไม่เท่ากัน

 

ด้านแม่ค้าขายผักสดในตลาดประตูก้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าร้านขายผักจะมีคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าร้านค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะไปใช้สิทธิ์ซื้อเนื้อหมู เนื้อไก่ หรือไข่ไก่มากกว่า เพราะราคาจะสูงกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ เพราะทำให้คนออกมาซื้อขายสินค้าทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน

 

ขณะที่แม่ค้าขายอาหารในตลาดประตูก้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราเป็นแผงเล็กๆที่มีรายได้วันละหลักร้อยบาท และรับสิทธิ์ "คนละครึ่ง" ด้วย เพราะจะช่วยให้ขายของได้ง่ายขึ้นกับกลุ่มลูกค้าที่เขามีสิทธิ์ในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ส่วนตัวไม่กังวลว่ารายได้ที่รับมาจะถูกคิดภาษี เพราะเป็นเพียงรายย่อย ที่แม้ว่าจะยื่นภาษีรายได้ก็ไม่ถึงเกณฑ์ แต่หากร้านไหนที่ขายดีๆยอดเป็นหมื่นบาทต่อวันนั้น ถ้ายื่นภาษีแล้วมีรายได้สูงก็ต้องจ่ายภาษี ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

 

 

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 21.76 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 18,510.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชน จ่าย 9,369.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 9,140.9 ล้านบาท

 

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,903.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,593.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 884.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,782.2 ล้านบาท ร้านบริการ 320.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 26.7 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" แล้ว จำนวน 24.8 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 12,422 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มากกว่าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนประมาณ 3 หมื่นราย

 

ข่าวโดย สกาวรัตน์ ศิริมา จ.เชียงใหม่