สิ้น "พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิต หลังผ่าตัดหัวใจ

สิ้น "พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิต หลังผ่าตัดหัวใจ

อาลัย "พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิตแล้วช่วงเช้ามืดวันนี้ หลังการผ่าตัดหัวใจ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิตช่วงเวลาประมาณ ตี 4 ของวันนี้ หลังผ่าตัดหัวใจ

ขณะที่เฟซบุ๊ก "พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ" ก็มีบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้ามาแสดงความเสียใจ และอาลัยอย่างยิ่งจากการจากไป แม้ว่าจะโยกข้ามห้วยมาจากกรมวิชาการกษตรในเวลาไม่นาน

การศึกษา 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

2563-ปัจจุบัน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

2560-2563  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

2558-2560  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

2557-2558  ผู้ตรวจราชการ

2554-2557  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

2553-2554  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด