"โควิดวันนี้" ชลบุรีพุ่งอีกติดเชื้อเพิ่ม 785 ราย - ATK อีก 519 ล่าสุดตายเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรีพุ่งอีกติดเชื้อเพิ่ม 785 ราย - ATK อีก 519 ล่าสุดตายเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 785 ราย ไม่รวม ATK อีก 519 ราย พื้นที่ศรีราชา-อำเภอเมืองนำโด่ง ล่าสุดเสียชีวิตอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 30 ราย

"โควิดวันนี้" 11 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 785 ราย ไม่รวม ATK อีก 519 ราย ล่าสุด เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 30 ราย

 

 

โควิดชลบุรีวันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 785 ราย ดังนี้

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 59 ราย สะสม 1,231 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 292 ราย

2. CLUSTER บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 9 ราย สะสม 71 ราย

3. CLUSTER บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 56 ราย

4. CLUSTER บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 7 ราย

5. CLUSTER บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไซต์งาน 60 ไร่ ชากยายจีน อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 9 ราย

6. CLUSTER บริษัท บริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 7 ราย สะสม 61 ราย

7. CLUSTER บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พานทอง 7 ราย สะสม 37 ราย

8. CLUSTER บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 29 ราย

9. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 22 ราย

10. บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย

11. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 12 ราย ดังนี้
     11.1 กรุงเทพมหานคร 6 ราย
     11.2 จังหวัดลพบุรี 2 ราย
     11.3 จังหวัดนครนายก 1 ราย
     11.4 จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 1 ราย
     11.5 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
     11.6 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย

12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    12.1 ในครอบครัว 184 ราย
    12.2 จากสถานที่ทำงาน 99 ราย 
    12.3 บุคคลใกล้ชิด 62 ราย 
    12.4 ร่วมวงสังสรรค์ 6 ราย

13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 50 ราย 

14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 246 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีพุ่งอีกติดเชื้อเพิ่ม 785 ราย - ATK อีก 519 ล่าสุดตายเพิ่ม 2

 

 

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม  677,080 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,319 คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยปอดอับเสบ, ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และไม่มีเสียชีวิต

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,867,850 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,947 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 6 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 88,020 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 374,118 คน รวม 462,138 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 108 คน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 517 คน ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 1,183 คน ผู้ป่วยปอดอับเสบ 8 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 56 ปี และอายุ 8 เดือน) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไตวาย ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

 

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

 

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

 

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีพุ่งอีกติดเชื้อเพิ่ม 785 ราย - ATK อีก 519 ล่าสุดตายเพิ่ม 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี