เปิดจองฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 5-11 ปี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

เปิดจองฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 5-11 ปี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคีน "ไฟเซอร์ ฝาส้ม" สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เริ่มฉีด 14-28 ก.พ. 65

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็กช่วงอายุ 9 -11 ปี จนครบจำนวนแล้ว ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. จะขยายเปิดจองคิวเพิ่มเติม เพื่อเก็บตกในกลุ่มของ เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใดๆ มาก่อน

พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวฉีดวัคซีนในรอบ 9-11 ปี เนื่องจากสิทธิเต็มจำนวน สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนอีกครั้งในรอบนี้ได้ โดยต้องเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 12 ปีในวันที่ฉีดวัคซีน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดวัคซีน ทั้งนี้ การให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก 5-11 ขวบในครั้งนี้ ศูนย์ได้เตรียมความพร้อมโดยการปรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีศักยภาพในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินของเด็กทั้งในด้านบุคลากร/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนยาฉุกเฉินสำหรับเด็ก และได้จัดกิจกรรม “Art @ Bang Sue” ศิลปะสร้างสรรค์ในวันรับวัคซีน สำหรับเด็กหลังฉีดวัคซีนในจุดสังเกตอาการ

“ศูนย์ขอความร่วมมือผู้ปกครองพาน้องๆ มาให้ตรงตามเวลานัดหมาย และอย่ามาก่อนเวลานัด เพื่อลดความแออัด ในวันนัดฉีดวัคซีนโปรดแสดง QR CODE / SMS เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน หรือสูติบัตร และสวมใส่ชุดที่เปิดไหล่ได้อย่างสะดวก” พญ.มิ่งขวัญ กล่าว

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ประตู 1 เวลา 09.00-16.00 น.

1.AIS ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
2.TRUE ลงทะเบียนได้ที่ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือเว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
3.DTAC ลงทะเบียนได้ที่ดีแทคแอพพ์ และเว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
4.NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

เปิดจองฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 5-11 ปี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ