"บับเบิลแอนด์ซีล" รร.ศึกษาสงเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

"บับเบิลแอนด์ซีล" รร.ศึกษาสงเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

เชียงใหม่ พบการแพร่ระบาดเชื้อ "โควิด-19" ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 237 ราย จากการตรวจทั้งสิ้น 1,075 ราย โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน พร้อมจัดตั้งเป็น CI ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 194 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 4 ราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุราษฎร์ธานี และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ส่วนอีก 186 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

"บับเบิลแอนด์ซีล" รร.ศึกษาสงเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

โดยข้อมูลระบุว่าหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการกระจายเชื้อไปในหลายโรงเรียน และหลายอำเภอในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคลัสเตอร์โรงเรียน ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 มีคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิงครัตน์ พบ 2 ราย และโรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถมศึกษา พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน อยู่ระหว่างการสอบสวน และควบคุมโรค

"บับเบิลแอนด์ซีล" รร.ศึกษาสงเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ จากข้อมูลคลัสเตอร์ต่างๆ พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 15-25 ปี ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ที่พบการระบาดในโรงเรียนมากขึ้น จึงขอกำชับให้ทุกโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On Site เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ และต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา ตามที่นำเสนอขออนุมัติเปิดเรียน On Site กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

"บับเบิลแอนด์ซีล" รร.ศึกษาสงเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19"

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจสถานการณ์ การเปิดเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีหลายโรงเรียนมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง เรื่องรูปแบบการเรียนการสอน ปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบ On Line และ On Site

โดยพิจารณาจากการพบเด็กนักเรียนที่มีผลเป็นบวกหากในห้องเรียนพบผู้ป่วยจะทำการปิดห้องเรียนนั้น และหากพบนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันมีผลเป็นบวกมากกว่า 1 ห้องจะทำการปิดทั้งระดับชั้น โดยทุกโรงเรียนมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไว้ทั้งหมดแล้ว

โดยเฉพาะที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุว่า งานระบาดวิทยา ได้ลงพื้นที่ รร.ศึกษาสงเคราะห์ ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเพิ่ม จำนวน 626 ราย พบว่ามีผล ATK เป็นบวก 153 ราย ทำให้นับจากเริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรก เมื่อ 31 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน คลัสเตอร์นี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 237 ราย จากการตรวจทั้งสิ้น 1,075 ราย

อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดมีอาการไม่รุนแรง ได้แยกกักตัวและดูแลในระบบ Bubble and seal มีทีมบุคลากรการแพทย์จากรพ.นครพิงค์เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะที่กลุ่มที่มีผลตรวจเป็นลบ ก็ยังต้องเฝ้าระวังและจะทำการตรวจซ้ำในวันที่ 10 นับจากวันที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งทางโรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และได้เปลี่ยนอาคารเรียนเป็น CI

สำหรับรักษาผู้ที่มีผลเป็นบวกที่ไม่มีอาการ พร้อมทั้งจัดตั้ง Local Quarantine สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีผลบวก และควบคุมให้กลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่แต่ในหอพัก เพื่อสังเกตอาการตนเองเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะพื้นที่ปิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเข้าควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อไม่ให้เกิดการนำเชื้อออกสู่ภายนอกได้ จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสบายใจ